Nasz zespół oraz kompetencje

Certyfikowany Programista LabVIEW

Certified LabVIEW Developer (Certyfikowany Programista LabVIEW), który jako jedna z 8 osób w Europie Środkowej i Wschodniej (na kilkuset startujących), dostał się na prestiżowy, trzymiesięczny staż w centrali National Instruments jako Applications Engineer. Wiedza i doświadczenie umożliwia mu prowadzenie szkoleń z LabVIEW, sprawne rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem National Instruments oraz projektowanie i pisanie aplikacji.

Elektronik z wieloletnim doświadczeniem
Elektronik z dużym doświadczeniem i zrozumieniem ścieżki rozwoju produktu, to jest od projektu, przez weryfikację, do produkcji elektroniki i urządzeń elektronicznych. Kompleksowe podejście do zagadnienia jest naszym dużym atutem.

Naszymi klientami są

Renting LockAlpine Tec

Czy 1 + 1 może równać się 3? Programowanie LabVIEW oraz rozwój elektroniki to dwa filary naszej firmy. Ich połączenie, w efekcie synergii, wytworzyło wartość dodaną, która nas szczególnie wyróżnia: sterowanie procesami, w tym budowa urządzeń sterująco-pomiarowych z wykorzystaniem sprzętu National Instruments lub/i własnych opracowań automatyki i ich oprogramowanie.

Minimum ryzyka

Jako priorytet stawiamy zadowolenie naszych klientów – zapłacisz tylko wtedy, jeśli rozwiązaliśmy Twój problem związany z programowaniem LabVIEW, zamówiona aplikacja (program), czy instalacja po prostu działa.

Przykładowe realizacje

Lista realizacji stale się powiększa. Sukcesywnie będziemy dodawać nowe informacje, które z jednej strony potwierdzą zakres naszych kompetencji, z drugiej zaś mogą stać się inspiracją dla Państwa.

Sterowanie układem wentylacji w domu jednorodzinnym

Schemat instalacji wentylacjiZaprojektowano i wykonano szafę sterowniczą umożliwiającą ręczne sterowanie systemem wentylacji.

Układ automatyki umożliwia:

  • wybór rodzaju sterowania: ręczne / automatyczne; sterowanie ręczne za pomocą potencjometrów / sterowanie automatyczne na podstawie sygnałów doprowadzonych z zewnętrznego układu automatyki,
  • dwa biegi (bieg 1 –wolno, bieg 2 – szybko) dla każdego z pięciu wentylatorów, w tym płynna regulacja w pełnym zakresie obrotów,
  • biegi przełączane są w zależności od wartości napięciowego sygnału wejściowego (z zewnętrznej automatyki); próg przełączania ustawiany jest za pomocą potencjometru „poziom zadziałania komparatora”,
  • sterownik czasowy uaktywnia wybrane wentylatory.

Skrzynka przekaźnikówSzafa sterownicza zawiera:

  • komponenty montowane na szynie 35 mm,
  • kablowanie ukryte w korytkach grzebieniowych,
  • zabezpieczenie nadprądowe główne oraz zabezpieczenie nadprądowe wentylatorów,
  • wszystkie sygnały wyprowadzone na złączki szynowe.
Aplikacja LabVIEW do sterowania ogrzewaniem i wentylacją w domu jednorodzinnym (BMS)

Aktualnie pracujemy nad aplikacją do sterowania ogrzewaniem i wentylacją w domu jednorodzinnym. Powstał z tego całkiem rozbudowany BMS (Building Management System). Z poziomu aplikacji obsługiwanych jest dziewięć modułów kontrolno-pomiarowych. Moduły połączone są w sieć w standardzie RS485; do komunikacji używany jest protokół ModBUS-RTU.

W aplikacji obsługiwanych jest:
– 18 czujników temperatury,
– jeden czujnik wilgotności,
– 8 wyjść analogowych do sterowania prędkością obrotową wentylatorów
– 8 wejść analogowych (napięciowych lub pętla prądowa) do obsługi czujników ciśnienia
– 16 wejść cyfrowych do odczytu sygnałów dwustanowych z urządzeń automatyki i urządzeń grzewczych,
– 16 wyjść cyfrowych do zadawania sygnałów dwustanowych dla urządzeń automatyki i urządzeń grzewczych.

BMS, LabVIEW, aplikacja

Funkcjonalność aplikacji zawiera:
– sterowanie wg zapisanego algorytmu,
– informacje o błędach i awariach,
– zaawansowana obsługa błędów i awarii,
– możliwość aktualizacji aplikacji zdalnie (dotyczy zarówno algorytmu jak i wyglądu)
– graficzne przedstawianie aktualnego stanu, włączając animacje.
– kontrolę systemu z dowolnego komputera w sieci lokalnej.

Nel-LAB Kontakt